Hjem

Program

Foredragsholdere/ paneldeltakere

Presse

Fagstoff

For media

 

Samferdselskonferansen 15. november 2013 en suksess

Konferansen 15.november ble en knallsuksess med bred deltakelse. Vi tror at det brede perspektivet konferansen hadde var en tankevekker for de fleste. Hurum kommune og våre samarbeidspartnere i region Vestviken er glade og stolte over mottakelsen filmen «Broen3» fikk.


Filmen som har som fokus; - hvordan knytte øst og vest sammen ved en bro over Hurumlandet. En løsning for fremtidens Stor-Oslo og som også ivaretar hele Osloregionens behov for et velfungerende kommunikasjonsnett gjennom en ny Ring4.


«Broen 3» viser på en elegant måte hvordan Norge får en framtidsrettet miljøvennlig bro som kommer svært mange mennesker til gode!
Filmen ga statssekretær Bård Hoksrud tårer i øynene og under kan du selv se filmen!

Konferansen malte ellers et bilde som viste hvordan en slik løsning kan utvikle hele regionen i tillegg til å avlaste vei og tognettet inn og ut av Oslo. I Norden er Øresundsregionen et godt eksempel på hvordan en bro har bidratt å løfte en hel region. Sentrale Østlandsområdet står overfor store utfordringer når det gjelder innflytting og etablering av nye arbeidsplasser. Hurumlandet ligger midt i området og en bro plassert sentralt på Hurum vil gi mange muligheter for hele regionen ved at det blir lett å bevege seg mellom øst og vest.


Foredragene ligger som filer under konferansens program.